***

Kas Sinu organisatsioon on Euroopa andmekaitsereeglitega kooskõlas?

Jõustunud on isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)! Peamine muutus ettevõtetele on isikuandmete töötlemise teadvustamine ja selle protsessiline kirjeldamine ning inimestele selgitamine.

Lisaks on ka mõnesid tehnoloogiliselt keerukaid väljakutseid, nagu õigus kanda teatud isikuandmed üle ühest ettevõttest teise või peatada nende töötlemine ajutiselt.

Kui vajad konsultatsiooni, koolitust või dokumentide koostamist, et vaadata üle tänane asjade seis ja teostada vajalikud muudatused, siis anna kindlasti teada ja leiame parimad lahendused!

info@andmekaitse.ee