KAS SINU ORGANISATSIOONIS ON ISIKUANDMED KAITSTUD?

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) ja valdkondlikud eriseadused seavad kõrgeid nõudmisi organisatsioonidele isikuandmete kaitsel. Samal ajal kasvab ka inimeste ootus nende privaatsuse austamisele.

Andmete töötlemine on tänapäevase äritegevuse või avaliku teenuse loomulik osa ning seda ei pea kartma. Oluline on aga töödelda andmeid läbipaistvalt ning reeglitega kooskõlas. Sellest tulenev usalduse kasv on andmekaitsesse investeeringu tasu.

Peamine muutus ettevõtetele on isikuandmete töötlemise teadvustamine ja selle protsessiline kirjeldamine ning Klientidele ja Töötajatele selgitamine.

Lisaks on ka mõningaid tehnoloogiliselt keerukaid väljakutseid nagu andmete kaardistus, tähtajaline kustutamine, õigus kanda teatud isikuandmed üle ühest ettevõttest teise või peatada nende töötlemine ajutiselt. Pea meeles, isikuandmete kaitse ei võrdu infoturve!

Suuna oma aeg ja energia põhitegevusele ning lase professionaalidel andmekaitset juhtida.

OPTARE TEENUSTE nimekirjast leiad neile küsimustele kõrge praktilise väärtusega lahendused.

info@optare.ee